آگهی استخدام کارآموز تدوین در موسسه فرهنگی

استخدام کارآموز تدوین در موسسه فرهنگی

1398-01-26

استخدام کارآموز تدوین (خانم) در موسسه فرهنگی جهت مونتاژ فیلم عروسی و...

استخدام کارآموز تدوین (خانم) در موسسه فرهنگی جهت مونتاژ فیلم عروسی و...

کرج شهر جدید اندیشه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی