آگهی استخدام کارمند در یک شرکت معتبر بازرگانی

استخدام کارمند در یک شرکت معتبر بازرگانی

1398-01-26

استخدام کارمند در یک شرکت معتبر بازرگانی به صورت تمام وقت و حقوق وزارت کار

استخدام کارمند در یک شرکت معتبر بازرگانی به صورت تمام وقت و حقوق وزارت کار

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی