آگهی استخدام منشی خانم در دفتر وکالت

استخدام منشی خانم در دفتر وکالت

1398-01-26

استخدام منشی خانم در دفتر وکالت با ساعت کار 15 الی 21 و حقوق 700.000 تومان

استخدام منشی خانم در دفتر وکالت با ساعت کار 15 الی 21 و حقوق 700.000 تومان

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی