آگهی استخدام کاشی کار

استخدام کاشی کار

1398-01-26

استخدام کاشی کار ماهر با تراز لیزری بدون اسکوپ و بند کشی

استخدام کاشی کار ماهر با تراز لیزری بدون اسکوپ و بند کشی

مشهد احمد آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی