آگهی استخدام برقکار ساختمان

استخدام برقکار ساختمان

1398-01-26

استخدام برقکار ساختمان ماهر جهت برقکاری ساختمان بیمارستان در محدوده ملارد و مارلیک

استخدام برقکار ساختمان ماهر جهت برقکاری ساختمان بیمارستان در محدوده ملارد و مارلیک

کرج ملارد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی