آگهی استخدام راننده جهت کار در آژانس نخلستان

استخدام راننده جهت کار در آژانس نخلستان

1398-01-25

استخدام تعدادی راننده مجرب جهت کار در آژانس نخلستان با درآمد خوب

استخدام تعدادی راننده مجرب جهت کار در آژانس نخلستان با درآمد خوب

شیراز والفجر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی