آگهی استخدام تدوینگر در آتلیه بارداری

استخدام تدوینگر در آتلیه بارداری

1398-01-25

استخدام تدوینگر در آتلیه بارداری به صورت پروژه ای جهت تدوین فیلم.فقط نمونه کار به واتسپ ارسال شود

استخدام تدوینگر در آتلیه بارداری به صورت پروژه ای جهت تدوین فیلم.فقط نمونه کار به واتسپ ارسال شود

تهران اقدسیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی