آگهی استخدام عکاس در موسسه فرهنگی

استخدام عکاس در موسسه فرهنگی

1398-01-25

استخدام عکاس در موسسه فرهنگی. آشنا به فیلم برداری- تدوین فیلم و ساخت کلیپ کوتاه.ترجیحا خانم.

استخدام عکاس در موسسه فرهنگی. آشنا به فیلم برداری- تدوین فیلم و ساخت کلیپ کوتاه.ترجیحا خانم.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی