آگهی استخدام حسابدار خانم جهت همکاری در رستوران

استخدام حسابدار خانم جهت همکاری در رستوران

1398-01-25

استخدام حسابدار خانم مسلط به امور حسابداری رستورانی و سیستم انبار جهت همکاری در رستوران

استخدام حسابدار خانم مسلط به امور حسابداری رستورانی و سیستم انبار جهت همکاری در رستوران

کرج آزادگان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی