آگهی استخدام منشی در شرکت بازرگانی

استخدام منشی در شرکت بازرگانی

1398-01-25

استخدام منشی در شرکت بازرگانی به صورت تمام وقت به همراه بیمه

استخدام منشی در شرکت بازرگانی به صورت تمام وقت به همراه بیمه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی