آگهی استخدام کارمند اداری آقا خارج از شرکت

استخدام کارمند اداری آقا خارج از شرکت

1398-01-25

استخدام کارمند اداری آقا خارج از شرکت به صورت تمام وقت و حقوق 2/500 م

استخدام کارمند اداری آقا خارج از شرکت به صورت تمام وقت و حقوق 2/500 م

تهران الهیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی