آگهی استخدام کارمند خانم در دفتر کارواش

استخدام کارمند خانم در دفتر کارواش

1398-01-25

استخدام کارمند خانم در دفتر کارواش با ساعت کاری ۹ الی ۱۸ و حقوق 1/200 م

استخدام کارمند خانم در دفتر کارواش با ساعت کاری ۹ الی ۱۸ و حقوق 1/200 م

تهران یافت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی