آگهی استخدام تعدادی منشی خانم در یک شرکت ساختمانی

استخدام تعدادی منشی خانم در یک شرکت ساختمانی

1398-01-25

استخدام تعدادی منشی خانم در یک شرکت ساختمانی منظم و پیگیر در محدوده صادقیه

استخدام تعدادی منشی خانم در یک شرکت ساختمانی منظم و پیگیر در محدوده صادقیه

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی