آگهی استخدام تاتو کار در آرایشگاه

استخدام تاتو کار در آرایشگاه

1398-01-25

استخدام تاتو کار در آرایشگاه برای افراد دارای مشتری. همکاری به صورت درصدی یا اجاره

استخدام تاتو کار در آرایشگاه برای افراد دارای مشتری. همکاری به صورت درصدی یا اجاره

تهران جنت آباد جنوبی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی