آگهی استخدام ناخن کار ماهر در سالن زیبایی

استخدام ناخن کار ماهر در سالن زیبایی

1398-01-25

استخدام ناخن کار ماهر و با مشتری در سالن زیبایی. لطفا رزومه و نمونه کار به تلگرام ارسال شود

استخدام ناخن کار ماهر و با مشتری در سالن زیبایی. لطفا رزومه و نمونه کار به تلگرام ارسال شود

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی