آگهی استخدام راننده با پیکان و وانت مسقف

استخدام راننده با پیکان و وانت مسقف

1398-01-25

استخدام تعدادی راننده با پیکان و وانت مسقف جهت کار در شرکت معتبر طعم آرا با درآمد مکفی

استخدام تعدادی راننده با پیکان و وانت مسقف جهت کار در شرکت معتبر طعم آرا با درآمد مکفی

اهواز کوی مهدیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی