آگهی استخدام فتوشاپ کار در مغازه چاپ

استخدام فتوشاپ کار در مغازه چاپ

1398-01-25

استخدام فتوشاپ کار در مغازه چاپ در محدوده جمهوری.خانم های مسلط به شبکه های اجتماعی رزومه خود را در تلگرام ارسال کنند

استخدام فتوشاپ کار در مغازه چاپ در محدوده جمهوری.خانم های مسلط به شبکه های اجتماعی رزومه خود را در تلگرام ارسال کنند

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی