آگهی استخدام موتورسوار جهت کار در پیک موتوری ثمین

استخدام موتورسوار جهت کار در پیک موتوری ثمین

1398-01-25

استخدام تعدادی موتورسوار جهت کار در پیک موتوری ثمین با زنگ خور خوب

استخدام تعدادی موتورسوار جهت کار در پیک موتوری ثمین با زنگ خور خوب

نجف‌ آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی