آگهی استخدام راننده با نیسان مدل بالا

استخدام راننده با نیسان مدل بالا

1398-01-25

استخدام تعدادی راننده با نیسان مدل بالا جهت همکاری در اتوبار ملت با درآمد خوب

استخدام تعدادی راننده با نیسان مدل بالا جهت همکاری در اتوبار ملت با درآمد خوب

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی