آگهی استخدام فیلم نامه نویس مبتدی در موسسه فرهنگی

استخدام فیلم نامه نویس مبتدی در موسسه فرهنگی

1398-01-25

استخدام فیلم نامه نویس مبتدی در موسسه فرهنگی فقط جهت همفکری و مشورت برای بازنویسی.

استخدام فیلم نامه نویس مبتدی در موسسه فرهنگی فقط جهت همفکری و مشورت برای بازنویسی.

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی