آگهی استخدام بازیگر در شرکت تبلیغاتی

استخدام بازیگر در شرکت تبلیغاتی

1398-01-25

استخدام بازیگر در شرکت تبلیغاتی جهت انجام پروژه های نمایشی تبلیغاتی.

استخدام بازیگر در شرکت تبلیغاتی جهت انجام پروژه های نمایشی تبلیغاتی.

تهران قلهک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی