آگهی استخدام منشی خانم در یک موسسه انتشاراتی آموزشی

استخدام منشی خانم در یک موسسه انتشاراتی آموزشی

1398-01-25

استخدام منشی خانم در یک موسسه انتشاراتی آموزشی با ظاهر مرتب آراسته و بیان خوب در محدوده سیدخندان

استخدام منشی خانم در یک موسسه انتشاراتی آموزشی با ظاهر مرتب آراسته و بیان خوب در محدوده سیدخندان

تهران سید خندان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی