آگهی استخدام حسابدار به صورت نیمه وقت

استخدام حسابدار به صورت نیمه وقت

1397-07-30

استخدام حسابدار به صورت نیمه وقت هر هفته 2 یا 3 روز بعد از ظهرها از ساعت 4 الی 7 حقوق به صورت توافقی

استخدام حسابدار به صورت نیمه وقت هر هفته 2 یا 3 روز بعد از ظهرها از ساعت 4 الی 7 حقوق به صورت توافقی

ارومیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی