آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانى معتبر

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانى معتبر

1398-01-25

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانى معتبر با حقوق 1 م در محیط کاملا زنانه

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانى معتبر با حقوق 1 م در محیط کاملا زنانه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی