آگهی استخدام حسابدار جهت امور دفتری

استخدام حسابدار جهت امور دفتری

1397-07-30

استخدام حسابدار جهت امور دفتری مسلط به کامپیوتر با حقوق 800000 هزار حجم کاری کم ساعت کاری 9 الی 14 و 16 الی 19:30

استخدام حسابدار جهت امور دفتری مسلط به کامپیوتر با حقوق 800000 هزار حجم کاری کم ساعت کاری 9 الی 14 و 16 الی 19:30

ارومیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی