آگهی استخدام منشی خانم در شرکت مهندسی معتبر

استخدام منشی خانم در شرکت مهندسی معتبر

1398-01-25

استخدام منشی خانم در شرکت مهندسی معتبر با حقوق وزارت کار در محدوده سعادت آباد

استخدام منشی خانم در شرکت مهندسی معتبر با حقوق وزارت کار در محدوده سعادت آباد

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی