آگهی استخدام منشی خانم در شرکت پیمانکاری

استخدام منشی خانم در شرکت پیمانکاری

1398-01-25

استخدام منشی خانم در شرکت پیمانکاری با ساعت کار 8 الی 17 در محدوده سازمان برنامه

استخدام منشی خانم در شرکت پیمانکاری با ساعت کار 8 الی 17 در محدوده سازمان برنامه

تهران سازمان برنامه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی