آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

1398-01-25

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با ظاهر مناسب و اداری در محدوده تجریش

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با ظاهر مناسب و اداری در محدوده تجریش

تهران تجریش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی