آگهی استخدام منشی خانم در دفتر تولیدی

استخدام منشی خانم در دفتر تولیدی

1398-01-25

استخدام منشی خانم در دفتر تولیدی با ساعت کار 8 الی 17محدوده شهریار میدان نماز

استخدام منشی خانم در دفتر تولیدی با ساعت کار 8 الی 17محدوده شهریار میدان نماز

شهریار

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی