آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی مجاز

استخدام منشی خانم در شرکتی مجاز

1398-01-25

استخدام منشی خانم در شرکتی مجاز با ساعت کار 10 الی 20 با حقوق 1/200 م

استخدام منشی خانم در شرکتی مجاز با ساعت کار 10 الی 20 با حقوق 1/200 م

تهران دولت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی