آگهی استخدام منشی خانم در شرکت مسکن طراحان

استخدام منشی خانم در شرکت مسکن طراحان

1398-01-25

استخدام منشی خانم در شرکت مسکن طراحان با ظاهر آراسته و حقوق مکفی محدوده فرمانیه

استخدام منشی خانم در شرکت مسکن طراحان با ظاهر آراسته و حقوق مکفی محدوده فرمانیه

تهران فرمانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی