آگهی استخدام منشی در آموزشگاه حسابداری

استخدام منشی در آموزشگاه حسابداری

1398-01-25

استخدام منشی در آموزشگاه حسابداری به صورت پاره وقت و حقوق 1/200 م

استخدام منشی در آموزشگاه حسابداری به صورت پاره وقت و حقوق 1/200 م

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی