آگهی استخدام منشی خانم در شرکت مبلمان کیا

استخدام منشی خانم در شرکت مبلمان کیا

1397-07-30

استخدام منشی خانم در شرکت مبلمان کیا ساعت کاری 9 الی 18 با حقوق 1 م در محیط کاملا اداری

استخدام منشی خانم در شرکت مبلمان کیا ساعت کاری 9 الی 18 با حقوق 1 م در محیط کاملا اداری

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی