آگهی استخدام فروشنده جهت کار در مجتمع تجاری کورش

استخدام فروشنده جهت کار در مجتمع تجاری کورش

1398-01-25

استخدام فروشنده متعهد و با انگیزه جهت کار در مجتمع تجاری کورش از واجدین شرایط اعلامی.

استخدام فروشنده متعهد و با انگیزه جهت کار در مجتمع تجاری کورش از واجدین شرایط اعلامی.

تهران جنت آباد جنوبی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی