آگهی استخدام راننده با وانت بار

استخدام راننده با وانت بار

1398-01-24

استخدام تعدادی راننده با وانت بار جهت کار در وانت تلفنی مهرگان با زنگ خور بالا

استخدام تعدادی راننده با وانت بار جهت کار در وانت تلفنی مهرگان با زنگ خور بالا

شیراز بلوار عدالت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی