آگهی استخدام منشی خانم در دفتر وکالت

استخدام منشی خانم در دفتر وکالت

1397-07-30

استخدام منشی خانم در دفتر وکالت با حقوق 400 تومان به صورت نیمه وقت از 16 الی 21

استخدام منشی خانم در دفتر وکالت با حقوق 400 تومان به صورت نیمه وقت از 16 الی 21

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی