آگهی استخدام راننده متاهل با خودرو جهت کار در تاکسی سرویس

استخدام راننده متاهل با خودرو جهت کار در تاکسی سرویس

1398-01-23

استخدام دو نفر راننده متاهل همراه با خودرو جهت کار در تاکسی سرویس

استخدام دو نفر راننده متاهل همراه با خودرو جهت کار در تاکسی سرویس

بهبهان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی