آگهی استخدام راننده با ماشین جهت کار در آژانس فربد

استخدام راننده با ماشین جهت کار در آژانس فربد

1398-01-23

استخدام تعدادی راننده با ماشین جهت کار در آژانس فربد با محیطی منظم و زنگ خور خوب

استخدام تعدادی راننده با ماشین جهت کار در آژانس فربد با محیطی منظم و زنگ خور خوب

سنندج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی