آگهی استخدام مهندس الکترونیک خانم و آقا

استخدام مهندس الکترونیک خانم و آقا

1397-07-30

استخدام مهندس الکترونیک خانم و آقا در رشته های برق الکترونیک قدرت و صنعتی برای مونتاژکاری تابلو برق و تکنسین برق

استخدام مهندس الکترونیک خانم و آقا در رشته های برق الکترونیک قدرت و صنعتی برای مونتاژکاری تابلو برق و تکنسین برق

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی