آگهی استخدام طراح گرافیست در شرکت غیر دولتی

استخدام طراح گرافیست در شرکت غیر دولتی

1398-01-22

استخدام طراح گرافیست در شرکت غیر دولتی با تسلط به نرم افزارهای تخصصی طراحی و تجربه کار مناسب

استخدام طراح گرافیست در شرکت غیر دولتی با تسلط به نرم افزارهای تخصصی طراحی و تجربه کار مناسب

کرج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی