آگهی استخدام کارشناس ارشد صنایع دستی

استخدام کارشناس ارشد صنایع دستی

1397-07-30

استخدام کارشناسی ارشد صنایع دستی در حوزه فروش آنلاین صنایع دستی خلاق و دارای روحیه کار تیمی و ایده پرداز و دارای 3 سال سابقه کار

استخدام کارشناسی ارشد صنایع دستی در حوزه فروش آنلاین صنایع دستی خلاق و دارای روحیه کار تیمی و ایده پرداز و دارای 3 سال سابقه کار

اصفهان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی