آگهی استخدام راننده با وانت نیسان خاور و ایسوزو مسقف

استخدام راننده با وانت نیسان خاور و ایسوزو مسقف

1398-01-21

استخدام تعدادی راننده با وانت ،نیسان ،خاور و ایسوزو مسقف جهت کار در باربری با مزایا

استخدام تعدادی راننده با وانت ،نیسان ،خاور و ایسوزو مسقف جهت کار در باربری با مزایا

تهران حسن آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی