آگهی استخدام تدوینگر حرفه ای خانم در موسسه فرهنگی

استخدام تدوینگر حرفه ای خانم در موسسه فرهنگی

1398-01-21

استخدام تدوینگر حرفه ای خانم در موسسه فرهنگی جهت مستند سازی و برنامه سازی تلویزیون.لطفا رزومه به تلگرام ارسال شود

استخدام تدوینگر حرفه ای خانم در موسسه فرهنگی جهت مستند سازی و برنامه سازی تلویزیون.لطفا رزومه به تلگرام ارسال شود

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی