آگهی استخدام مدیر بازاریابی در شرکت خصوصی

استخدام مدیر بازاریابی در شرکت خصوصی

1398-01-21

استخدام مدیر بازاریابی در شرکت خصوصی با تجربه کار مرتبط و توانایی مدیریت پروژه

استخدام مدیر بازاریابی در شرکت خصوصی با تجربه کار مرتبط و توانایی مدیریت پروژه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی