آگهی استخدام کارمند فروش در شرکت غیر دولتی

استخدام کارمند فروش در شرکت غیر دولتی

1398-01-21

استخدام کارمند فروش در شرکت غیر دولتی با تجربه کار مناسب در زمینه تجهیزات آی تی

استخدام کارمند فروش در شرکت غیر دولتی با تجربه کار مناسب در زمینه تجهیزات آی تی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی