آگهی استخدام کارشناس نصب اینترنت در موسسه معتبر

استخدام کارشناس نصب اینترنت در موسسه معتبر

1398-01-21

استخدام کارشناس نصب اینترنت در موسسه معتبر با تسلط به مودم های مبین نت.

استخدام کارشناس نصب اینترنت در موسسه معتبر با تسلط به مودم های مبین نت.

کرمان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی