آگهی استخدام برنامه نویس سی شارپ در موسسه معتبر

استخدام برنامه نویس سی شارپ در موسسه معتبر

1398-01-20

استخدام برنامه نویس سی شارپ در موسسه معتبر جهت تکمیل تیم. برای افراد مسلط به mvc - html - css - java یا jquery

استخدام برنامه نویس سی شارپ در موسسه معتبر جهت تکمیل تیم. برای افراد مسلط به mvc - html - css - java یا jquery

تهران جمالزاده

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی