آگهی استخدام موتور سوار جهت کار در پیک موتوری

استخدام موتور سوار جهت کار در پیک موتوری

1398-01-20

استخدام تعدادی موتورسوار منظم جهت کار در پیک موتوری منتخب با درآمد بالا

استخدام تعدادی موتورسوار منظم جهت کار در پیک موتوری منتخب با درآمد بالا

شیراز امیر کبیر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی