آگهی استخدام راننده با خودروی یخچالدار

استخدام راننده با خودروی یخچالدار

1398-01-20

استخدام تعداد محدودی راننده با خودروی یخچالدار جهت کار در یک شرکت معتبر تولید کننده محصولات لبنی با مزایای خوب

استخدام تعداد محدودی راننده با خودروی یخچالدار جهت کار در یک شرکت معتبر تولید کننده محصولات لبنی با مزایای خوب

مشهد احمد آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی