آگهی استخدام گرافیست در مرکز چاپ

استخدام گرافیست در مرکز چاپ

1398-01-20

استخدام گرافیست در مرکز چاپ برای افراد آشنا به امور چاپ و طراحی تراکت و لوگو

استخدام گرافیست در مرکز چاپ برای افراد آشنا به امور چاپ و طراحی تراکت و لوگو

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی